Chinese Christian Herald Crusades UK

珍饈百味: (點心麵飽DIY) 烤小鬆餅

2013年6月
文/林卓亮

 

 

 

1.材料A用攪拌器快速打勻(約2分鐘)
2-3.再加入材料B打勻(約1分鐘)
4.倒入材料C
5.用刮刀攪拌至光滑沒有粉粒(約2分鐘)
6.準備材料D
7-8.把材料D倒入麵糊內用刮刀攪拌勻(約1分鐘)
9.倒入小杯模內,約8成滿,放置15分鐘
10.放入已預熱180°C的烤箱,烤約15分鐘後出爐